1609630_695506180587428_5260568880852099429_n_edited
P6020247
10583844_696502750487771_1391692465702233800_n
10392100_695488387255874_530585740038947811_n
Competitive...
P6020223
Opportunity...

SCHOOL OF ACCOUNTING

WHO WE ARE PTBAC ACT

01

ความรู้แน่น

02

มนุษยสัมพันธ์ดี

04

มุ่งมั่นรับผิดชอบ

03

มีจรรยาบรรณ

OUR SUCCESS

โปรแกรมฝึกงานกับองค์กร

ที่ PTBAC ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานกับองค์การต่างๆ เช่น สำนักงานบัญชี สำนักงานสรรพากร ธนาคาร สำนักงานเทศบาล อบต. สหกรณ์ ฯลฯ เพื่อนำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปประยุกต์ เราจึงมั่นใจว่า นักศึกษาของเรา สามารถรับมือกับภาระงานที่แท้จริงได้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทุกๆภาคเรียน PTBAC ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบัญชีของเราให้สูงขึ้นเรื่อย เช่น การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีใหม่ๆ ซอฟต์แวร์สำหรับการทำบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการหางานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด

รางวัลและทุน

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา นักศึกษาสาขาบัญชีได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ติดต่อกันทุกปี ทั้งยังคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะบัญชีและโครงการระดับภาคมาทุกปีอีกด้วย

คำถามที่ถามบ่อย

บัญชีเป็นวิชาเฉพาะ งานเหลือเฟือ เงินเดือนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะถ้ามีความสามารถด้านภาษา โอกาสก้าวหน้ามีมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับคนด้วย

จบแล้วจะมีงานทำไหม

ไม่มีใครนั่งทดเลขในชีวิตจริง บัญชีก็เหมือนกัน ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ก็มีแค่ บวก ลบ คูณ หาร หาร้อยละ ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องคิดเลขช่วยคุณได้ ที่สำคัญ ปัจจุบันองค์กรต่างๆล้วนใช้ซอฟแวร์เฉพาะทางในการทำบัญชี และนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ 

ไม่เก่งคณิต...จะเรียนรอดไหม