P2110064_edited
13312880_730061597131886_4929761037019495868_n_edited
10540407_456020461202669_63837857221120832_n_edited
12688055_681364078668305_2193325922799560441_n_edited_edited
12744542_686302671507779_7677488100302154003_n_edited
12654492_680041338800579_4785736532897935782_n
12642845_682239578580755_5788141835751234192_n_edited
header
12642814_682237115247668_2840378623594753641_n_edited_edited

PTBAC.IT

Ready for the real world

School of Information Technology 

01

รู้จริง

02

ทำจริง

03

พร้อมจริง

@ PTBAC IT

OUR PROJECTS

เรียนจากตัวจริง

PTBAC มีบริษัทคอมพิวเตอร์ในเครือ (IT Development Center) ซึ่งอาจารย์ของเราก็เข้าร่วมทำงานในบริษัท ทำให้มีความเชี่ยวชาญสูงในสายนี้

นอกจากนี้จากประวัติโรงเรียน เราเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มการพิมพ์รบ.ด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเป็นหน่วยงานแรกในพัทลุงที่เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้กับบุคคลากรโรงเรียนต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน

ลงมือทำจริง

นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล งานแข่งขันกีฬาจังหวัดพัทลุง ซึ่งเราได้รับมอบหมายให้ดุแลด้านระบบระหว่างการแข่งขันติดต่อกันกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังมีการออกบริการชุมชม บริการวิชาชีพ ฝึกงานและการทำหน้าที่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

เป็นที่ 1

นักศึกษาสาขาสารสนเทศของ PTBAC ออกไปคว้ารางวัลระดับภาคมามากมาย โดยเฉพาะในการประกอบเครื่องและลงโปรแกรมที่เราได้รับเหรียญทองติดต่อกันมา เป็นเวลากว่า 7 ปี