We  pave your way to success...

@PTBAC

PTBAC  PROGRAM

PTBAC มีความเชี่ยวชาญในการบริการการศึกษาสายพาณิชย์ ซึ่งสั่งสมผ่านประสบการณ์กว่า 50 ปี

ปัจจุบัน เราเปิดทั้งหมด 4 สาขา ที่พร้อมจะพาชาวฟ้า-ขาว ไปสู่ความสำเร็จในด้านการบริหารธุรกิจ

นักศึกษาสาขาสารสนเทศที่ PTBAC โดดเด่นในทักษะ ที่เกิดการจากฝึกฝนจากประสบการณ์จริง การลงมือปฏิบัติจริง พิสูจน์ได้จากรางวัลเหรียญทองระดับภาคมากมาย ติดต่อกันเป็นเวลากว่า 7 ปี

นักศึกษา PTBAC สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่องานสายธุรกิจ ความสามารถของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับจากการออกไปบริการวิชาชีพ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ให้หน่วยงาน การออกแบบนามบัตร ทั้งมีการดูงานเพื่ออัพเดตความรู้ใหม่เสมอ