หน้านี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

PTBAC Executives

นายกิตตน์ หนูสง

Mr. Kit Noosong

 • Facebook Social Icon

ผู้รับใบอนุญาต

Licensee

นางพรศรี หนูสง

Mrs. Ponsri Noosong

 • Facebook Social Icon

ผู้อำนวยการ

Director

นางสาวจารุพรรณ หนูสง

Ms. Jarupan Noosong

 • Facebook Social Icon

ผู้จัดการ

Manager

Deputy Directors

นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง 

Ms. Thanakan Khunyoung

นางนิยะดา เยียนจันทร์

Mrs. Niyada Yeanchan

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Deputy Director of Academic Affairs

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Deputy Director of Student Affairs

 • Facebook Social Icon

นางจิรัฐติกาล คชเสน

Mrs. Jirattikan Kotchasen

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

Deputy Director of Human Resource Management

 • Facebook Social Icon

นางสาวจารุพรรณ หนูสง

Ms. Jarupun Noosong

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Deputy Director of Planning and Cooperation

 • Facebook Social Icon
 • Facebook Social Icon

SCHOOL OF BUSINESS COMPUTER & INFORMATION TECHNOLOGY

นายนิรันดร์ หนูสุวรรณ

Mr. Niran Noosuwan

นายรุจิรวัฒน์ งามขำ

Mr. Rujirawat Ngamkam

 
 

SCHOOL OF ACCOUNTING

นางจิรัฐติกาล คชเสน

Mrs. Jirattikan Kotchasen

นางกัลยา เหมือนใจ

Mrs. Kallaya Meuanjai

นางสาวปิยะภรณ์ ขวัญสุด

Mrs. Piyaporn Kwansud

SCHOOL OF MARKETING

นางสาวจารุพรรณ หนูสง

Ms. Jarupun Noosong

นายอิทธิพงษ์ ขำจีด

Mr. Itthipong Kamjeed

 • Facebook Social Icon

นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม

Mr. Chanwit Ritthinim

GENERAL EDUCATION

 • Facebook Social Icon

นางนิยะดา เยียนจันทร์

Mrs. Niyada Yeanchan

 • Facebook Social Icon

นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง

Ms. Tanakan Kunyoung

นายสมชาติ พาราวิวัฒน์

Mr. Somchat Parawiwat

นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร

Ms. Sunisa Wichianbutr

นางวิจิตรา มากจุ้ย

Mrs. Wijittra Makjui

 
 
Phattalung Bussiness Administration Technological College
เกี่ยวกับ PTBAC
สำหรับนักศึกษา
อาเซียนศึกษา

ที่อยู่: 72 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    โทรศัพท์: 074 673 641    โทรสาร: 074 616 211

© 2019 by Phatthalung Business Administration Technological College

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now