School of Business Computer

PTBAC.COM 

01

มั่นใจในตัวเอง

02

อิสระทางความคิด

03

ก้าวทันโลก

OUR PROJECTS

เรียนเพื่อทำงาน

เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน PTBAC COM มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ในโปรแกรมและฟังก์ชันที่มีความจำเป็นในการทำงาน รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ก้าวทันโลก

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว PTBAC COM จึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในหน่วยงานชั้นนำ สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา

บริการสังคม

PTBAC COM มีโครงการมากมายเพื่อให้นักศึกษาได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม เช่นการสอนเทคนิคการแต่งภาพ การทำนามบัตร การพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน

Phattalung Bussiness Administration Technological College
เกี่ยวกับ PTBAC
สำหรับนักศึกษา
อาเซียนศึกษา

ที่อยู่: 72 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    โทรศัพท์: 074 673 641    โทรสาร: 074 616 211

© 2019 by Phatthalung Business Administration Technological College

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now